Wczytuję dane...

Kto musi posiadać kasę fiskalną?

UWAGA! Artykuł dotyczy przepisów z 2013 roku - aby zobaczyć aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące kas fiskalnych zapraszamy do zapoznania się z artykułem: Kasy fiskalne w 2015 / 2016 roku

 

Rok 2013 rozpoczął się od drastycznej zmiany przepisów regulujących stosowanie kas fiskalnych w prowadzeniu sprzedaży przez przedsiębiorców. Wprowadzono limit obrotu w wysokości 20.000zł powyżej którego firmy zobowiązane są do stosowania kas fiskalnych podczas sprzedaży towarów i usług. Została także przedstawiona lista usług, które zobowiązują do stosowania kasy fiskalnej od pierwszego dnia prowadzenia sprzedaży dla klientów detalicznych i rolników ryczałtowych. Okres przejściowy kończy się z dniem 1 marca 2013r. Poznaj zasady i sprawdź od kiedy Twoja firma musi kupić kasę fiskalną.

 


Kto musi posiadać kasę fiskalną?

 

Zobacz także:
Kasy fiskalne w 2015 r.
Z życia wzięte - raporty

 

Obowiązkiem każdego podmiotu prowadzącego sprzedaż dla klientów detalicznych (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym) jest rejestrowanie każdej sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Wspomniany obowiązek, w ogólnym znaczeniu, wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. Szczegółowe zasady są precyzowane kolejnymi rozporządzeniami Ministra Finansów. Przepisy dotyczą m.in. obowiązku fiskalizacji, wyjątków, podmiotów zwolnionych z obowiązku stosowania kas fiskalnych, wymogów technicznych urządzeń fiskalnych, itp.

Najnowsze rozporządzenie, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013, rozciąga obowiązek stosowania kas fiskalnych na szereg podmiotów oraz określa limit obrotu rocznego i zasady jego obliczania. Mimo, że rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia, firmy objęte są obowiązkiem stosowania kasy fiskalnej od 1 marca (jeśli przekroczyły obrót 20.000 zł w 2012 roku). Ministerstwo tłumaczy to okresem przejściowym danym przedsiębiorcom, aby mogli przygotować się do nowych zasad.

 

Przedsiębiorstwa dotychczas zwolnione, a od 1 marca objęte obowiązkiem stosowania kas fiskalnych, prowadzące usługi:

  • w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0);
  • szkół tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0);
  • świadczone przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

 

Kto jest zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

 

Podstawowym kryterium zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej jest wysokość obrotu:

  • obrót do 20.000 zł - podatnicy prowadzący sprzedaż detaliczną (na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych), których obrót nie przekroczył 20.000 zł. W przypadku gdy limit 20.000 zł został przekroczony w 2012 roku obowiązek stosowania kasy fiskalnej rozpoczyna się od 1 marca 2013.
  • przedsiębiorcy, którzy rozpoczeli działalność w 2013 lub 2014 roku są zwolnieni z ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej również do wysokości obrotu 20.000 zł. Limit jednak jest określany proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności. Przykładowo dla firmy, która rozpoczęła sprzedaż detaliczną w połowie roku (1 lipca 2013) limit zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej w 2013 roku będzie wynosił połowę ustalonego limitu - czyli 10.000 zł.

 

Obowiązek stosowania kas fiskalnych 2013

 

Obowiązek stosowania kas fiskalnych dla nowych firm


Poradnik 2013, czyli co podatnik wiedzieć powinien

  • Od 1 stycznia 2013 ujednolicono limit obrotu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego, jest to 20.000 zł zarówno dla podatników rozpoczynających jak i prowadzących już działalność gospodarczą.
  • Termin rozpoczęcia ewidencjonowania - jak wynika z § 5 nowego rozporządzenia, utrzymano zasadę, że podatnik traci prawo do zwolnienia z ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczył obowiązujący limit obrotów w kwocie 20.000 zł. Dotyczy to zarówno podatników kontynuujących, jak i rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego. Podatnicy, którzy przekroczyli limit 20.000 zł obrotu w 2012 r. powinni rozpocząć ewidencjonowanie obrotu na kasach nie później niż 1 marca 2013 r.
  • Podatnicy kontynuujący w 2012 r. działalność na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, którzy w 2012 r. przekroczyli obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości 20.000 zł, choć zgodnie z obowiązującym do 31.12.2012 rozporządzeniem nie byliby zobowiązani do ewidencjonowania obrotu w 2013 r., są zobligowani do rozpoczęcia ewidencjonowania tej sprzedaży od 1 marca 2013 r.
  • Zmiany w prawie podatkowym na rok 2013 przywracają obowiązek przechowywania kopii paragonów przez okres pięciu lat, a nie przez okres dwóch lat jak w przypadku paragonów wystawionych od 22 lipca 2011 do końca 2012 r. To bardzo istotny argument przemawiającym za wyborem urządzenia fiskalnego z elektroniczną kopią.
  • Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zakłada rozszerzenie katalogu podatników, którzy w roku 2013 będą musieli ewidencjonować wszystkie obroty na kasach fiskalnych.

Niniejsza interpretacja nie stanowi bezwzględnie wiążącej wykładni prawnej.

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij