Wczytuję dane...
Regulamin

Art. 1. INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Właścicielem sklepu www.fiskalne.org jest firma DOTKOM Sp. z o.o.,
  mająca swoją siedzibę w Tychach przy ulicy Powstańców 16

  DOTKOM sp. z o.o.
  NIP: 646-24-94-910, Regon: 276953080,

  Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach KRS 0000198787
  kapitał zakładowy: 50 000zł opłacony w całości
  tel.: 32 442-0-777

 2. Adres do korespondencji:
  DOTKOM Sp. z o.o. , ul. Powstańców 16, 43-100 Tychy.

 3. Nazwa i numer naszego konta bankowego:
  Bank Zachodni WBK: 45 1090 1652 0000 0001 1558 0269

 4. Sklep www.fiskalne.org nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (DZ.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176). Sprzedaż odbywa się na zasadach współpracy b2b i nie podlega przepisom konsumenckim.

 5. „Kontrahent” – oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

 6. Złożenia zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

 7. Zamawiający w trakcie składania zamówienia zobowiązany jest podać:
  • pełną nazwę firmy
  • dane kontaktowe
  • numer NIP
  • dane do wysyłki
  • numer telefonu kontaktowego

Art. 2. ZAMAWIANIE TOWARÓW

 1. Zamówienie można składać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie sklepu: www.fiskalne.org. Zamówienie złożone za pomocą sklepu internetowego nie jest równoważne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży a jedynie oświadczeniem woli Kontrahenta zmierzającym do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość produktu którym Kontrahent jest zainteresowany.

 2. Zamówienia przyjmujemy przez 7 dni w tygodniu, ale realizujemy je od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00.

 3. W razie konieczności zamówienie potwierdzamy drogą telefoniczną. Nie realizujemy zamówień bez podanego numeru telefonu kontaktowego oraz takich, które nie zawierają kompletnych danych, w szczególności numeru NIP nabywcy.

 4. Kontrahent ma możliwość zmiany oraz anulowania złożonego i potwierdzonego zamówienia (kontaktując się z nami telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej) tylko w przypadku, jeżeli to zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane.

 5. Wszystkie podawane przez nas ceny towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich. Koszt dostawy nie jest zawarty w cenie produktu i jest podawany osobno.

 6. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT.

 7. Oferta jest ważna do wyczerpania się zapasów, zastrzegamy sobie możliwość czasowego braku określonego towaru. W takim przypadku poinformujemy o tym kontrahenta telefonicznie lub drogą elektroniczną podając możliwy termin realizacji zamówienia. W takiej sytuacji kontrahent ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia.

 8. W szczególnych przypadkach tj. zaleganie przez składającego zamówienie z opłatami za wcześniejsze realizacje bądź zamówienia, sytuacje losowe (klęski żywiołowe, pożar, itp.), zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia. Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony o zaistniałej sytuacji.

Art. 3. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) kontrahent, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt.

  2. Kontrahenci DOTKOM Sp. z o.o., chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu pod adresem:


DOTKOM Sp. z o.o.
ul. Powstańców 16
43-100 Tychy

 1. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Kontrahent.

Art. 4. FORMY PŁATNOŚCI

Płatność za zamówienie można regulować w następujący sposób:

 1. Płatność gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie sprzedającego.

 2. Płatność na konto, zamówienie będzie zrealizowane po wpłynięciu należności na konto.

 3. Pobranie - zapłata przy odbiorze paczki od kuriera, nie dotyczy urządzeń fiskalnych.

 4. Płatność systemami szybkich płatności internetowych - zapłata za pomocą serwisów Przelewy24.pl bądź Dotpay.pl realizujących ekspresowe transakcje finansowe.


Art. 5. POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI
 1. Dane osobowe podawane w formularzu są niezbędne do realizacji zamówień.

 2. Wszystkie dane osobowe gromadzone przez nas są objęte ochroną danych osobowych i nie są udostępniane osobom niepowołanym ani odsprzedawane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

 3. W każdej chwili Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich edycji, może także prosić o ich zmianę lub ich wykreślenie z bazy.

 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych, Kontrahent dysponuje prawem złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisów Przelewy24.pl oraz Dotpay.pl

Art. 6. WYSYŁKA

 1. Zamówione artykuły dostarczane są na koszt odbiorcy:
  - przy wpłacie na konto - 15 zł
  - za pobraniem - 25 zł (urządzenia fiskalne nie są wysyłane za pobraniem)

 2. Przesyłka zostanie wysłana na podany adres dostawy.

 3. Czas realizacji:
  • wpłaty zaksięgowane do godziny 12:00 - wysyłka tego samego dnia
  • wpłaty zaksięgowane po godzinie 12:00 - wysyłka następnego dnia roboczego
  • odbiór osobisty - na bieżąco, od poniedziałku do piątku od 8 do 18.
  • dostawa przez serwisanta - po uzgodnieniu, zazwyczaj następny dzień roboczy
  • pobranie - towar zostaje wysłany po potwierdzeniu zamówienia (nie dotyczy urządzeń fiskalnych)- zamówienia potwierdzone do godziny 12:00 - wysyłka tego samego dnia; zamówienia potwierdzone po godzinie 12:00 - wysyłka następnego dnia roboczego

  W przypadku braku zamawianego towaru w magazynie czas realizacji zamówienia oraz cena towaru mogą ulec zmianie. O ewentualnych zmianach czasu realizacji i ceny towaru będziemy niezwłocznie informować. W przypadku wzrostu ceny Kontrahent ma prawo odstąpić od zamówienia.

Art. 7. ZWROTY

Prawo odstąpienia od umowy
 
1. Klient będący k
onsumentem lub osobą fizyczną która dokonała zakupu bezpośrednio związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale nie mającą charakteru zawodowego może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Klient odstępuje od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu. 

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy.

5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. Skutki odstąpienia od Umowy:

 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.
 • Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
 • Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Klient ponosi koszty zwrotu Produktu.
 • Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klientowi lub służąca zaspokojeniu jego  zindywidualizowanych potrzeb,
  w szczególności urządzenia fiskalne z wprowadzonym na stałe indywidualnym numerem NIP Klienta.
 • w której przedmiotem świadczenia jest produkt, której nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia oraz ze względów higienicznych.

Art. 8. REKLAMACJE

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kontrahent znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

 3. Kontrahentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
  • wad fabrycznych,
  • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
  • niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu
  W takim przypadku Kontrahent powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną pod adresem sklepu:

  Dotkom Sp. z o.o. - Dział Reklamacji i Zwrotów
  ul. Powstańców 16
  43-100 Tychy

  Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową oraz dokładny opis powodu reklamacji (w formie pisemnej). Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Kontrahentowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

 5. Prezentowane na stronie internetowej Sklepu produkty mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu produktów. Różnice w wyglądzie towarów prezentowanych a otrzymanych nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń Kontrahenta.

 6. Kontrahent będący konsumentem, w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

Art. 9. USTALENIA KOŃCOWE

 1. Po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep, umowa sprzedaży zawierana jest między Kontrahentem a Dotkom Sp. z o.o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Kontrahentowi wraz z przesyłką faktury VAT.

 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ich ceny obowiązują wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy. Ceny w sklepie stacjonarnym mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży, dla kontrahentów nie bedących konsumentami, w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy dla siedziby sprzedającego.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Handlowego.

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij