Wczytuję dane...
Regulamin

Art. 1. INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Właścicielem sklepu www.fiskalne.org jest firma DOTKOM Sp. z o.o.,
  mająca swoją siedzibę w Tychach przy ulicy Powstańców 16

  DOTKOM sp. z o.o.
  NIP: 646-24-94-910, Regon: 276953080,

  Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach KRS 0000198787
  kapitał zakładowy: 50 000zł opłacony w całości
  tel.: 32 442-0-777

 2. Adres do korespondencji:
  DOTKOM Sp. z o.o. , ul. Powstańców 16, 43-100 Tychy.

 3. Nazwa i numer naszego konta bankowego:
  Bank Zachodni WBK: 45 1090 1652 0000 0001 1558 0269

 4. Sklep www.fiskalne.org nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (DZ.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176). Sprzedaż odbywa się na zasadach współpracy b2b i nie podlega przepisom konsumenckim.

 5. „Kontrahent” – oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

 6. Złożenia zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

 7. Zamawiający w trakcie składania zamówienia zobowiązany jest podać:
  • pełną nazwę firmy
  • dane kontaktowe
  • numer NIP
  • dane do wysyłki
  • numer telefonu kontaktowego

Art. 2. ZAMAWIANIE TOWARÓW

 1. Zamówienie można składać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie sklepu: www.fiskalne.org. Zamówienie złożone za pomocą sklepu internetowego jest równoważne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

 2. Zamówienia przyjmujemy przez 7 dni w tygodniu, ale realizujemy je od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00.

 3. W razie konieczności zamówienie potwierdzamy drogą telefoniczną. Nie realizujemy zamówień bez podanego numeru telefonu kontaktowego oraz takich, które nie zawierają kompletnych danych, w szczególności numeru NIP nabywcy.

 4. Kontrahent ma możliwość zmiany oraz anulowania złożonego i potwierdzonego zamówienia (kontaktując się z nami telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej) tylko w przypadku, jeżeli to zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane.

 5. Wszystkie podawane przez nas ceny towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich. Koszt dostawy nie jest zawarty w cenie produktu i jest podawany osobno.

 6. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT.

 7. Oferta jest ważna do wyczerpania się zapasów, zastrzegamy sobie możliwość czasowego braku określonego towaru. W takim przypadku poinformujemy o tym kontrahenta telefonicznie lub drogą elektroniczną podając możliwy termin realizacji zamówienia. W takiej sytuacji kontrahent ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia.

 8. W szczególnych przypadkach tj. zaleganie przez składającego zamówienie z opłatami za wcześniejsze realizacje bądź zamówienia, sytuacje losowe (klęski żywiołowe, pożar, itp.), zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia. Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony o zaistniałej sytuacji.

Art. 3. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) kontrahent, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt.

 2. Kontrahenci DOTKOM Sp. z o.o., chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu pod adresem:

  DOTKOM Sp. z o.o.
  ul. Powstańców 16
  43-100 Tychy

 3. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Kontrahent.

Art. 4. FORMY PŁATNOŚCI

Płatność za zamówienie można regulować w następujący sposób:

 1. Płatność gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie sprzedającego.

 2. Płatność na konto, zamówienie będzie zrealizowane po wpłynięciu należności na konto.

 3. Pobranie - zapłata przy odbiorze paczki od kuriera, nie dotyczy urządzeń fiskalnych.

 4. Płatność systemami szybkich płatności internetowych - zapłata za pomocą serwisów Przelewy24.pl bądź Dotpay.pl realizujących ekspresowe transakcje finansowe.


Art. 5. POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI
 1. Dane osobowe podawane w formularzu są niezbędne do realizacji zamówień.

 2. Wszystkie dane osobowe gromadzone przez nas są objęte ochroną danych osobowych i nie są udostępniane osobom niepowołanym ani odsprzedawane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

 3. W każdej chwili Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich edycji, może także prosić o ich zmianę lub ich wykreślenie z bazy.

 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych, Kontrahent dysponuje prawem złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisów Przelewy24.pl oraz Dotpay.pl

Art. 6. WYSYŁKA

 1. Zamówione artykuły dostarczane są na koszt odbiorcy:
  - przy wpłacie na konto - 15 zł
  - za pobraniem - 25 zł (urządzenia fiskalne nie są wysyłane za pobraniem)

 2. Przesyłka zostanie wysłana na podany adres dostawy.

 3. Czas realizacji:
  • wpłaty zaksięgowane do godziny 12:00 - wysyłka tego samego dnia
  • wpłaty zaksięgowane po godzinie 12:00 - wysyłka następnego dnia roboczego
  • odbiór osobisty - na bieżąco, od poniedziałku do piątku od 8 do 18.
  • dostawa przez serwisanta - po uzgodnieniu, zazwyczaj następny dzień roboczy
  • pobranie - towar zostaje wysłany po potwierdzeniu zamówienia (nie dotyczy urządzeń fiskalnych)- zamówienia potwierdzone do godziny 12:00 - wysyłka tego samego dnia; zamówienia potwierdzone po godzinie 12:00 - wysyłka następnego dnia roboczego

  W przypadku braku zamawianego towaru w magazynie czas realizacji zamówienia oraz cena towaru mogą ulec zmianie. O ewentualnych zmianach czasu realizacji i ceny towaru będziemy niezwłocznie informować. W przypadku wzrostu ceny Kontrahent ma prawo odstąpić od zamówienia.

Art. 7. ZWROTY

 1. Z uwagi na sprzedaż wyłącznie dla podmiotów gospodarczych, zwroty zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów nie mają zastosowania.

 2. Z towaru zakupionego w naszym sklepie kontrahent może zrezygnować wyłącznie za zgodą sprzedającego.

 3. Urządzenia zafiskalizowane (kasy fiskalne, drukarki fiskalne) i sprowadzone specjalnie na zamówienie kontrahenta nie podlegają zwrotom.

 4. Do zwróconego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

Art. 8. REKLAMACJE

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kontrahent znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

 3. Kontrahentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
  • wad fabrycznych,
  • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
  • niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu
  W takim przypadku Kontrahent powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną pod adresem sklepu:

  Dotkom Sp. z o.o. - Dział Reklamacji i Zwrotów
  ul. Powstańców 16
  43-100 Tychy

  Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową oraz dokładny opis powodu reklamacji (w formie pisemnej). Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Kontrahentowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

 5. Prezentowane na stronie internetowej Sklepu produkty mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu produktów. Różnice w wyglądzie towarów prezentowanych a otrzymanych nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń Kontrahenta.

 6. Kontrahent będący konsumentem, w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

Art. 9. USTALENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kontrahentem a Dotkom Sp. z o.o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Kontrahentowi wraz z przesyłką faktury VAT.

 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ich ceny obowiązują wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy. Ceny w sklepie stacjonarnym mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży, dla kontrahentów nie bedących konsumentami, w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy dla siedziby sprzedającego.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Handlowego.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05-03-2018.

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij