Wczytuję dane...
FAQ

FAQ (ang. Frequently Asked Questions) – zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi na nie, mające na celu udzielenie danemu użytkownikowi serwisu internetowego pomocy bez konieczności angażowania do tego jakichkolwiek osób.

Poniższe odpowiedzi dotyczą funkcjonowania sklepu internetowego DOTKOM oraz wskazówek związanych z pracą na kasach fiskalnych lub związanych z prowadzeniem sprzedaży na kasach. Wszelkie sytuacje wątpliwe należy zgłaszać księgowości bądź skontaktować się z nami - DOTKOM kontakt

1. Jak długo trzeba czekać na przesyłkę?

W większości przypadków zamówiony przez Państwa towar wysyłamy niezwłocznie. Jeśli zamówienie spłynęło do nas do godziny 12 oraz sprawy płatności są zamknięte to wysyłka jest realizowana tego samego dnia. Jest duża szansa, że następnego dnia roboczego otrzymają Państwo przesyłkę (najpóźniej na drugi dzień roboczy od złożenia zamówienia). W przypadku gdy zamówienie spłynęło po godzinie 12 oraz sprawy płatności są zamknięte wysyłka będzie realizowana następnego dnia roboczego. Zamknięte sprawy płatności tzn. płatność została u nas zaksięgowana, została wybrana opcja "za pobraniem" (nie dotyczy urządzeń fiskalnych). W razie jakichkolwiek niejasności staramy się jak najszybciej je wyjaśnić bądź powiadomić Państwa o zaistniałej sytuacji oraz sposobie jej rozwiązania.

2. Czy można anulowac zamówienie?

Bardzo prosimy o przemyślane zakupy. Urządzenia zafiskalizowane (kasy fiskalne, drukarki fiskalne) i sprowadzone specjalnie na zamówienie klienta nie podlegają zwrotom. Nasza polityka zwrotów jest zgodna z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów. Z towaru zakupionego w naszym sklepie konsument może zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, jednak tylko wtedy, gdy produkt znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów używania, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Wysyłka odbywa się na koszt kupującego.

3. Czy wystawiają państwo faktury VAT?

Oczywiście wystawiamy faktury VAT. Są one podstawowym dokumentem fiskalnym jakim operujemy podczas transakcji kupno-sprzedaż.

4. W danym miesiącu miałem jedną sprzedaż ( 30 września ) i nie umiem wykonać raportu miesięcznego ( 1 października )- dlaczego?

Nie został wykonany raport dobowy za dany dzień. Należy wykonać raport dobowy a następnie raport miesięczny. Jeżeli wykonano raport dobowy 1 października to sprzedaż z 30 września przejdzie do sprzedaży za październik. Jeśli to była jedyna sprzedaż w miesiącu wrześniu to raport miesięczny na ten miesiąc będzie zerowy lub się nie wydrukuje (zależnie od modelu kasy fiskalnej). W takiej sytuacji należy powiadomić księgową o tym fakcie. Aby uniknąć takich sytuacji ważnym jest, aby po ostatniej sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca (w którym była sprzedaż) wykonywać raport dobowy.

5. Miałam sprzedaż danego dnia, a na raporcie miesięcznym tego dnia nie ma, dlaczego?

Prawdopodobnie nie został wykonany raport dobowy za dany dzień i sprzedaż przeszła do raportu z póżniejszą datą. Wysokość sprzedaży z dnia w którym nie wykonano raportu dobowego będzie dodana do wysokości sprzedaży z następnego dnia (najbliższego, kolejnego raportu dobowego).

6. Nie wykonałem raportu dobowego tydzień temu? Co zrobić?

Jeśli po dniu w którym nie wykonano raportu dobowego była sprzedaż to sytuacja jest analogiczna do powyższej. Jeśli w następnym dniu, po tym w którym nie wykonano raportu dobowego, nie było jeszcze sprzedaży należy wykonać raport dobowy. Po zakończeniu dnia (była sprzedaż) wykonujemy kolejny raport dobowy - będziemy mieli dwa raporty dobowe z tą samą datą ale z innym numerem. Wystarczy wtedy powiadomić księgową o tym fakcie. Jeśli "następny dzień" będzie w następnym miesiącu, to o tym fakcie także należy powiadomić księgową, aby mogła sprzedaż wliczyć w odpowiedni miesiąc.

7. Prowadzę pub i prowadzę sprzedaż od 17 do 3 dnia nastepnego - kiedy muszę wykonywać raport dobowy (o 24)?

Jeśli sytuacja powtarza się to raport dobowy można wykonywać po ostatniej sprzedaży lub przed pierwszą sprzedażą w dniu następnym. Konieczne jest jednak zwrócenie szczególnej uwagi na raporty dobowe na przełomie miesiąca. Raport dobowy datowany jest w momencie jego wykonania, więc przy przełomie miesiąca sprzedaż może przeskoczyć na nastepny miesiąc. O takim fakcie należy pamiętać i zwrócić uwagę księgowej, aby prawidłowo dokonywać rozliczeń miesięcznych.

8. Wczoraj miałem sprzedaż, ale nie wykonałem raportu dobowego. Zrobiłem to dziś w połowie dnia (w którym także była już sprzedaż), od razu jak sobie o tym przypomniałem. Czy dobrze zrobiłem? Moge mieć z tego powodu przykrości?

Jeśli poprzedniego dnia nie był wykonany raport dobowy to sprzedaż przejdzie do najbliższego kolejnego raportu dobowego. Data raportu dobowego jest zgodna z datą jego wykonania. Nie wykonanie raportu dobowego w danym dniu nie pociąga za sobą konsekwencji, ale należy pamiętać, że raport dobowy jest częścią składową raportów miesięcznych, które są dokumentami fiskalnymi wymaganymi przez urząd skarbowy. Należy pamiętać o ciągłości wykonywania raportów dobowych i o prawidłowym ewidencjonowaniu sprzedaży w danym miesiącu.

9. Nie da się wykonać raportu miesięcznego. Dlaczego?

Proszę pamiętać, że raport miesięczny możemy wykonać najwcześniej pierwszego dnia następnego miesiąca.

10. Co należy zrobić, w przypadku gdy wykonana usługa została zaewidencjonowana na kasie a klient zażądał wystawienia faktury?

Zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (pkt I-1) podatnik powinien wydać fakturę we wszystkich przypadkach, gdy nabywca usługi zażąda jej wystawienia. W takich przypadkach przepisy § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz.1337, z późn. zm.) stanowią, że wystawiony na kasie paragon dołącza się do kopii faktury, którą podatnik ma obowiązek przechowywać przez okres wymieniony w art. 112 ww. ustawy.

11. Czy zmianę stawek podatkowych należy odnotować w książce kasy?

Z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. (pkt I-5) nie wynika obowiązek dokonywania przez podatnika wpisu do ksiązki kasy wykonanej przez niego samodzielnie operacji zmiany zaprogramowanych w kasie stawek podatkowych. W sytuacji gdy, zmiany stawek podatkowych będzie dokonywał w wyniku zgłoszenia przez podatnika serwis kas, wówczas dokonanie takich czynności może być odnotowane w książce kasy przez uprawnionego serwisanta (por. załącznik nr 1 oraz pkt 15 załącznika nr 6 do rozporządzenia wymienionego w pkt I-5), w szczególności jeżeli operacja ta będzie połączona z przeglądem kasy.

12. Czy lekarze świadczący usługi w miejscu wezwania muszą stosować kasę rejestrującą?

Lekarze wykonujący wizyty u pacjentów, za które pobierają wynagrodzenie w swoim imieniu i na swój rachunek powinni ewidencjonować świadczone usługi na kasie. Na rynku dostępne są niewielkie gabarytowo kasy przenośne, które umożliwiają ewidencjonowanie świadczonych usług również w miejscu wezwania. W tzw. nagłych przypadkach może być również wystawiona faktura za wykonaną usługę. Transakcja taka nie wymaga zaewidencjonowania na kasie pod warunkiem, że zapłata za nią zostanie dokonana poprzez pocztę lub bank na rachunek bankowy podatnika (zob. poz. 38 załącznika do rozporządzenia wymienionego w pkt I-4).

13. Jakie mogą być sankcje za niedopełnienie obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas?

Podatnik, zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1999 r.(zob. pkt I-6) może odpowiadać za przestępstwo skarbowe lub w przypadkach mniejszej wagi za wykroczenie skarbowe. W kodeksie karnym skarbowym przewiedziano m.in. kary za sprzedaż dokonaną z pominięciem kasy rejestrującej albo za niewydanie dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży. Na mocy art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (zob. pkt I-1) naczelnik urzędu skarbowego wobec podatników naruszających obowiązki w zakresie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Sankcja ta nie dotyczy podatników będących osobami fizycznymi, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

14. Co dokładnie dzieje się po złożeniu zamówienia?

Gdy tylko złożą Państwo zamówienie trafia ono do naszego Działu Obsługi Klienta. Czas realizacji zamówienia zależy od momentu złożenia zamówienia oraz wyboru płatności - wpłaty zaksięgowane do godziny 12:00 - wysyłka tego samego dnia, wpłaty zaksięgowane po godzinie 12:00 - wysyłka następnego dnia roboczego, odbiór osobisty - na bieżąco, dostawa przez serwisanta - po uzgodnieniu, zazwyczaj następny dzień roboczy. W przypadku braku zamawianego towaru w magazynie czas realizacji zamówienia oraz cena towaru mogą ulec zmianie. O ewentualnych zmianach czasu realizacji i ceny towaru będziemy niezwłocznie informować. W przypadku wzrostu ceny Klient ma prawo odstąpić od zamówienia.

15. Jaki zakres informacji należy zamieszczać na paragonie?

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. (pkt I-5), paragon fiskalny drukowany przez kasę musi, z pewnymi wyjątkami, zawierać następujące informacje: 1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika, 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika, 3. numer kolejny wydruku, 4. datę i czas (godzinę i minutę) sprzedaży, 5. nazwę towaru lub usługi i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy, 6. cenę jednostkową towaru lub usługi, 7. ilość i wartość sprzedaży, 8. wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku, 9. wartość sprzedaży zwolnionej od podatku, 10. łączną kwotę podatku, 11. łączną kwotę należności, 12. kolejny numer paragonu fiskalnego, 13. kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym, 14. logo fiskalne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, oraz numer unikatowy kasy, 15. oznaczenie waluty przynajmniej przy łącznej kwocie należności, o której mowa w pkt. 11, w której dokonywana jest rejestracja sprzedaży. Podatnik nie musi konstruować samodzielnie układu i wzoru paragonu, gdyż jest to zapisane w programie działania kasy. Podatnik samodzielnie lub z pomocą serwisu programuje tzw. bazę towarową, w której wpisuje m. in. nazwy towarów i usług występujących w jego obrotach. Program działania kasy przewiduje wydruk tych nazw na oryginale i kopii paragonu. W poszczególnych typach kas program ich działania może przewidywać różne ilości miejsc znakowych dla wpisania nazwy towaru lub usługi (min. 12 znaków, ale są typy kas gdzie znaków tych może być 40 z możliwością zastosowania jeszcze dodatkowego rozszerzonego opisu). Konstruując nazwę towaru lub usługi należy mieć na względzie z jednej strony ilość miejsc znakowych przewidzianych do wykorzystania w programie działania kasy danego typu, a z drugiej strony warunek, aby informacja zawarta na paragonie pozwalała na zidentyfikowanie przez nabywcę lub inne osoby trzecie sprzedanego towaru lub wyświadczonej usługi. Wskazana na paragonie nazwa musi być na tyle zindywidualizowana, aby można było na jej podstawie, w połączeniu z ceną, określić, jaki został zakupiony towar lub jaka była świadczona usługa. Stosowanie na paragonach nazw uniemożliwiających nabywcy sprawdzenie co za towar lub usługę i po jakiej cenie je nabył, nie spełnia wymogów poprawnej nazwy. Pomocniczo w nazwie towaru lub usługi można zamieszczać np. specjalne odwołania do pozycji cennika lub katalogu.

16. Czy ewidencjonowanie usług medycznych świadczonych: a) na podstawie umów zakontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, b) w ramach prywatnej praktyki lekarskiej - podlega ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas?

Pacjent nie jest stroną uczestniczącą w procesie rozliczenia świadczenia w ramach zakontraktowanych umów z NFZ-em. Tak więc transakcje te jako dokumentowane fakturami nie wymagają ewidencjonowania na kasie i wydawania paragonu. W zakresie w jakim lekarze działają w ramach prywatnej praktyki lekarskiej wykonywanej na podstawie umowy z zakładem opieki zdrowotnej, w imieniu którego są świadczone usługi i pobierane opłaty od pacjentów (osób fizycznych) obowiązek ewidencyjny realizowany przy zastosowaniu kas dotyczy zakładu opieki zdrowotnej. Jeżeli jednak lekarz prowadzi gabinet prywatny nie podlegający pod zakład opieki zdrowotnej i/lub prowadzi prywatne porady/leczenie zgodnie z najnowszymi przepisami zobowiązany jest do rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej i do wydawania swoim pacjentom paragonów.

17. Jak prowadzić ewidencję w przypadku awarii kasy?

Zgodnie z art. 111 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (pkt I-1) w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od podatnika (np. na skutek uszkodzenia kasy) nie może być na kasie prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przy zastosowaniu kasy rezerwowej.

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij