Wczytuję dane...

Od 1 stycznia 2020 faktura do paragonu tylko z numerem NIP nabywcy

 Od 1 stycznia 2020 faktura do paragonu tylko z numerem NIP nabywcy

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2020 r., sprzedawca będzie mógł wystawić nabywcy fakturę do paragonu tylko jeżeli paragon ten będzie zawierał numer NIP kupującego. W przypadku naruszenia nowych przepisów grozi sankcja w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Kluczowa zmiana obejmie art. 106b ustawy o VAT, do którego zostanie dodany ust. 5. Przepis ten brzmi następująco:

W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.


Po wejściu w życie nowych przepisów, kupujący który dokonuje zakupu nie jako osoba fizyczna, ale jako podatnik, będzie zobligowany do poinformowania sprzedawcy o tym fakcie. Jeżeli urządzenie fiskalne sprzedawcy nie będzie pozwalało na wpisanie numeru NIP na paragonie fiskalnym (może to dotyczyć niektórych starszych kas rejestrujących), wówczas nabywca występujący w charakterze podatnika powinien zażądać wystawienia faktury zamiast paragonu.

Omawiane zmiany nie będą dotyczyły podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).  Zasady wystawiania faktur do paragonów na rzecz osób prywatnych, które dokonują zakupów jako osoby fizyczne, a nie jako podatnicy, pozostają niezmienione.

W ustawie o VAT pojawia się także nowy art. 109a, który mówi, że w przypadku ujęcia w ewidencji przez podatnika wystawionej dla niego faktury dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera numeru (NIP), za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Tutaj także, ustawodawca zastrzega, że w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij