Wczytuję dane...

Ustawa wprowadzająca kasy on-line uchwalona!

Ustawa wprowadzająca kasy on-line uchwalona!

W piątek, 15 marca 2019 roku przegłosowano w Sejmie nowelizację Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach. Uchwalenie dokumentów było niezbędne dla kontynuacji procesu przechodzenia na urządzenia fiskalne on-line.  Teraz ustawa skierowana zostanie do Senatu, a po pomyślnym rozstrzygnięciu przekazana zostanie do podpisu przez Prezydenta.

Wejście dokumentu w życie datowane jest na 1 maja 2019 roku. Wówczas na rynku pojawić się będą mogły pierwsze kasy fiskalne on-line, które będą przesyłać dane o prowadzonej sprzedaży do systemu teleinformatycznego Ministerstwa Finansów zwanego Centralnym Repozytorium Kas. Urzędnicy będą mogli więc ustalić wysokość podstawy opodatkowania, kwotę podatku należnego, stawkę podatku, rodzaju towaru/usługi, a także czas i miejsce instalacji kasy. Celem wprowadzonych zmian jest ograniczenie szarej strefy.

Terminarz obowiązkowej migracji na urządzenia fiskalne on-line kształtuje się następująco:

 1. Od 1 stycznia 2020 roku:
  • świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
 2. Od 1 lipca 2020 roku:
  • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
 3. Od 1 stycznia 2021 roku:
  • świadczenia usług:
   • a) fryzjerskich,
   • b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
   • c) budowlanych,
   • d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
   • e) prawniczych,
   • f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.


Ustawa dopuszcza sprzedaż kas z kopia papierową wyłącznie do 31 sierpnia 2019 roku. Wówczas wygasnąć ma ich homologacja. W kasach takich już od momentu wejścia w życie ustawy nie będzie można wymieniać pamięci fiskalnych. Moment wygaśnięcia homologacji dla kas z kopią elektroniczną datowany jest na 31 grudnia 2022 roku.

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij