Wczytuję dane...

Przyspieszenie w migracji na kasy on-line?

Przyspieszenie w migracji na kasy on-line?

Po okresie zastoju w pracach nad migracją do systemu kas fiskalnych on-line, nastąpiło niespodziewane przyspieszenie. 29 stycznia bieżącego roku odbyło się sejmowe posiedzenie Podkomisji ds. monitorowania systemu podatkowego. Pod obrady poddano projekt Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach. Dokumenty te w bezpośredni sposób definiować mają kształt funkcjonowania urządzeń on-line.

Spotkanie przyniosło owocne propozycje zmian w projekcie ustaw. Poprawki rozpatrywane były przez stronę rządową, którą reprezentowało Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Najważniejszą zmianą płynącą z posiedzenia są zaktualizowane terminy wejścia w życie przepisów ustawy.

Pierwotnie ustalony termin, który miał zapoczątkować obowiązywanie dokumentu ustalono na 1 marca 2019 roku. Został on jednak zastąpiony na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, która rozpatrywała wnioski Podkomisji ds. monitorowania systemu podatkowego. Aktualny termin rozpoczynający obowiązywanie projektu wyznaczono na 1 maja 2019 roku.

Ponadto, przymus przejścia na kasy fiskalne on-line dla wybranych branż ma zostać przesunięty wobec pierwotnego projektu o rok, tj.:

 1. Od 1 stycznia 2020 roku:
  • świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
 2. Od 1 lipca 2020 roku:
  • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
 3. Od 1 stycznia 2021 roku:
  • świadczenia usług:
   • a) fryzjerskich,
   • b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
   • c) budowlanych,
   • d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
   • e) prawniczych,
   • f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Termin zakończenia sprzedaży urządzeń fiskalnych z papierową kopią ustalono na 30 czerwca 2019 roku. Projekt po poprawkach skierowany zostanie do Komisji Finansów Publicznych, a następnie będzie rozpatrywany przez Sejm.

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij