Wczytuję dane...

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 28 grudnia 2018 r. zostało opublikowane ostatniego dnia minionego roku. Przepisy aktu weszły w życie niemal od razu, bo już 1 stycznia br., a czas obowiązywania dokumentu upłynie 31 grudnia 2021 roku. Zakres zwolnień uległ niewielkiej zmianie. Wydanie rozporządzenia było konieczne, by część podatników nadal mogła korzystać ze zwolnienia od obowiązku rejestrowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej.

Wydanie aktu było niezbędne, aby w 2019 r. część przedsiębiorców wciąż mogła korzystać ze zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. W porównaniu do pierwotnej wersji projektu, opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie różni się kilkoma istotnymi szczegółami.

Kto w 2019 roku stracił prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej?

W bieżącym roku, w urządzenia fiskalne będą musieli wyposażyć się przedstawiciele niniejszych branż:

  • Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta
  • Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)
  • Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

Kto w 2019 roku zyskał prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej?

Rozporządzenie dodaje jedną nową pozycję wśród podmiotów zwolnionych z konieczności rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej:

  • Dostawa towarów i świadczenie usług przez koła gospodyń wiejskich w rozumieniu ustawy  z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212), w przypadku gdy koło gospodyń wiejskich prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na podstawie art. 24 ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Dobrą wiadomością dla podatników, którzy stracili prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej, jest długi termin na wprowadzenie kasy fiskalnej. Zgodnie z przepisami rozporządzenia termin ten został wyznaczony na 1 czerwca 2019 roku. Zmianie nie uległ natomiast próg zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej. Nadal prawo to przysługiwać będzie podmiotom, których obrót netto zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 20 tys. zł.

 

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij