Wczytuję dane...

Aktualizacja projektu ustawy o VAT

Aktualizacja projektu ustawy o VAT

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji udostępniony został projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Projekt Ministerstwa Finansów datowany na 11 grudnia 2017 roku zawiera wiele zmian i poprawek wobec wersji opublikowanej 18 września.

W nowym projekcie porzucono obowiązek umieszczania numeru NIP nabywcy na paragonie. Pierwotnie, miał on być konieczny do otrzymania faktury VAT. Ponadto, ustawodawca wyłączył możliwość wymiany pamięci fiskalnej w najstarszych urządzeniach z papierową kopią danych, bez względu na przyczynę. Wcześniejszy projekt zakazywał wymiany modułu wyłącznie w przypadku wyczerpania pamięci, jednak takie sformułowanie przepisu umożliwiało jego wymianę np. w przypadku uszkodzenia modułu. Projekt w nowym brzmieniu przewiduje obowiązek zwrotu kwoty odliczonej lub zwróconej na zakup kasy fiskalnej, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży, działalność gospodarcza zostanie zakończona. Poprzedni projekt przewidywał termin czteroletni.

Nowy projekt ustanawia karę 500 złotych dla podatnika, który nie dokona w terminie obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis. Karę nakładać będzie, w drodze decyzji, naczelnik urzedu skarbowego. Na uiszczenie kwoty podatnik będzie miał 14 dni od momentu doręczenia decyzji. W przypadku starszych urządzeń z kopią elektroniczną bądź papierową, kara nakładana będzie na podstawie wpisów o przeglądzie w książce serwisowej kasy. W przypadku nowych kas fiskalnych on-line, dane o przeglądzie będą pobierane bezpośrednio z rejestru zdarzeń w Centralnym Repozytorium Kas stanowiącego podstawę funkcjonowania nowego systemu. Repozytorium prowadzone przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej gromadzić będzie informacje o ewidencji obrotu ze wszystkich kas fiskalnych on-line.

Projekt ustawy precyzuje grupy podatników, które będą musiały wymienić swoje urządzenie fiskalne na kasę on-line według określonego harmonogramu. Wymieniane wcześniej branże budziły wątpliwości podatników, ze względu na pojawiające się nieścisłości.

Już od 1 stycznia 2019 w nowe kasy będą musieli wyposażyć się przedstawiciele branż:

  • Świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów.
  • Dostawy benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Od 1 lipca 2019 obowiązek obejmie:

  • Świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.

Od 1 stycznia 2020:

  • Świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Ponadto, stwierdza się, że wymianie podlegają tylko te urządzenia, które wykorzystawane są w ewidencjonowaniu sprzedaży produktów lub usług wymienionych powyżej, a więc jeżeli podatnik prowadzi również inną działalność nieobjętą obowiązkiem migracji, to nie musi wymieniać urządzeń fiskalnych, które wykorzystywane są do obsługi wyłącznie tej działalności.

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij