Wczytuję dane...

Dobór zakresu ważenia wagi przy towarach paczkowanych

Dobór zakresu ważenia wagi przy towarach paczkowanych

Paczkowanie towarów wymaga spełnienia wielu warunków określonych w ustawie o towarach paczkowanych z dnia 7 maja 2009 roku. Szczególny nacisk kładziony jest na to, by rzeczywista ilość produktu odpowiadała ilości podanej na opakowaniu. Najważniejszy jest zatem dobór odpowiedniego urządzenia pomiarowego.

Wagi wykorzystywane do paczkowania towarów podlegają legalizacji przed wprowadzeniem ich do obrotu handlowego. Do wyznaczenia masy towarów stosuje się wagi o dokładności nie gorszej niż klasa III. Wszystkie wagi dostępne w naszej ofercie spełniają powyższe warunki.

Przepisy obejmują produkty w zakresie do 50 kilogramów. Ustanowiono maksymalną dopuszczalną wartość działki legalizacyjnej na poziomie nieprzekraczającym 20% dopuszczalnej ujemnej wartości błędu ilości towaru paczkowanego. Aby łatwiej zrozumieć użytą w ustawie terminologię, prezentujemy dopuszczalne wartości dla przykładowych mas towaru, za pomocą poniższej tabeli:

Masa netto towaru paczkowanego [g] Największa dopuszczalna wartość działki legalizacyjnej wagi kontrolnej [g]

Przykładowe modele wag spełniające kryteria pomiaru masy towaru paczkowanego:

Największa dokładność Maksymalny zakres ważenia
0,6 - 1,1 0,01  Waga precyzyjna UW 820 S-V
1,2 – 2,7 0,02  Waga precyzyjna UW 820 S-V
2,8 - 5 0,05  Waga precyzyjna UW 820 S-V
6 - 10 0,1  Waga precyzyjna UW 820 S-V
11 - 27 0,2  Waga precyzyjna UW 820 S-V
28 - 111 0,5

CAS SW-1 Plus CR02 RS232

CAS SW-2 SR 3KG

112 - 333 1 CAS SW-1 WR (model 2KG)  Waga precyzyjna UW 820 S-V
334 - 1666 2

CAS ER JUNIOR - 15B RS232

CAS PR-II 15B

1667 - 3333 5 CAS SW-2 SR 30KG

CAS SW-1 WR (model 2KG)

CAS SW-1 Plus CR02 RS232

CAS SW-2 SR 3KG

3334 - 6666 10 CAS DB-1H PLUS (model 60KG)
6667 - 24000 20 CAS DB-1H PLUS (model 150KG)

CAS ER JUNIOR - 15B RS232

CAS PR-II 15B

25000 - 49000 50 DIBAL PVC-50 150kg CAS SW-2 SR 30KG
50000 100

CAS DB-1H PLUS (model 60KG)

CAS DB-1H PLUS (model 150KG)

DIBAL PVC-50 150kg

Ponadto, ustawodawca przypomina, że wyznaczanie masy towarów paczkowanych powinno odbywać się zgodnie z instrukcją wagi pomiarowej, tj. w szczególności przechodzić regularną kalibrację, być umieszczone na stabilnej powierzchni, a temperatura otoczenia, w którym waga jest wykorzystywana, powinna mieścić się w granicach określonych przez producenta urządzenia.

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij