Wczytuję dane...

Nowe informacje o planowanej migracji na urządzenia fiskalne on-line

Nowe informacje o planowanej migracji na urządzenia fiskalne on-line

Wbrew wcześniejszym doniesieniom prasowym o możliwym odłożeniu prac nad migracją z obecnych urządzeń fiskalnych na kasy fiskalne on-line, Ministerstwo Finansów udostępniło nowy projekt ustawy o VAT, który ujawnia szczegóły planowanego przebiegu wymiany urządzeń. Sprecyzowane zostały końcowe terminy homologacji kas fiskalnych starego typu, a także informacje o przysługujących ulgach na zakup nowego urządzenia oraz terminy wymiany kas w poszczególnych branżach.

Zgodnie ze wcześniejszymi planami, funkcjonowanie kas on-line opierać się będzie na centralnym systemie zbierania danych o transakcjach zarejestrowanych za pomocą urządzenia. Projekt ustawy wprowadza Centralne Repozytorium Kas, którego zarządcą będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Dane przesyłane do repozytorium umożliwią ustalenie kwoty należnego podatku, wartości obrotu oraz rodzaju towaru/usługi i stawek VAT. Informacje przesyłane będą automatycznie w sposób ciągły, a więc przedsiębiorca zobowiązany będzie do zapewnienia stałej łączności z systemem. Jeżeli nie będzie to możliwe, np. z powodu funkcjonowania na terenie o słabym pokryciu infrastruktury teleinformatycznej, tj. braku stałego dostępu do internetu, podatnik będzie musiał zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego o możliwość przekazywania danych z urządzenia w ustalonych ramach czasowych.

Przedstawiony projekt ustawy potwierdza wcześniejsze ustalenia o stopniowym wycofywaniu kas fiskalnych starego typu. Urządzenia z papierową kopią danych o sprzedaży mają zachować homologację do sprzedaży wyłącznie do końca 2018 roku. Ponadto, w przypadku wyczerpania pamięci fiskalnej nie będzie możliwa jej wymiana. Nieco dłużej, bo do 2022 roku, w sprzedaży pozostaną kasy z elektroniczną kopią danych.

Jednak już wcześniej możliwości zakupu starszych urządzeń pozbawieni zostaną przedstawiciele wybranych branż. Obowiązek wymiany przeprowadzony zostanie stopniowo. Wyłącznie nowe kasy fiskalne on-line użytkować będą musieli:

  1. Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy świadczący usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
  2. Od 1 lipca 2019 roku przedsiębiorcy świadczący usługi gastronomiczne i budowlane.
  3. Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, a także usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness.

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami wzrośnie kwota dofinansowania do zakupu kasy fiskalnej. Przedsiębiorcom przysługiwać będzie odliczenie od podatku w wysokości 90% ceny zakupu urządzenia, jednak nie więcej niż 1000 złotych. Zastrzega się jednak, że odliczenie musi zostać zwrócone jeśli działalność została zamknięta w ciągu 4 lat bądź jeżeli nie wykonano obowiązkowego przeglądu serwisowego kasy.

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij