Wczytuję dane...

Kasy fiskalne on-line

Kasy fiskalne on-line

W sierpniu 2016 roku udostępniony został projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadać będą musiały nowe urządzenia fiskalne. Projekt ten będzie stanowić podstawę zmian w funkcjonowaniu kas rejestrujących, wyznaczając nowe wymagania zarówno dla producentów, jak i użytkowników urządzeń fiskalnych.

Największą zmianą jaka ujęta została w nowych wymaganiach jest wprowadzenie stałego połączenia sieciowego z centralnym repozytorium Ministerstwa Finansów. Nowe kasy fiskalne będą na bieżąco przesyłać generowane dane, bezpośrednio na serwery resortu. Spowoduje to konieczność zapewnienia urządzeniu połączenia z bazą Ministerstwa. Każda z wchodzących na rynek kas fiskalnych będzie musiała też być gotowa na współpracę z terminalem płatniczym. Ponadto, wszystkie nowe urządzenia będą musiały być przystosowane do wystawiania e-paragonów. Oznacza to prawdopodobne zakończenie ery papierowych paragonów i wyparcie ich formą elektroniczną. Klient otrzyma dowód zakupu np. na adres mailowy.

Większe wymagania wobec nowych kas fiskalnych prawdopodobnie przełożą się na wyższy koszt zakupu urządzenia. Jednak wbrew niektórym doniesieniom prasowym, różnice nie powinny być diametralne. Obecnie szacuje się, że średnia cena za urządzenie może wzrosnąć o kilkanaście procent. Dodatkowo, podobnie jak teraz, możliwe będzie skorzystanie z ulgi na zakup pierwszej kasy fiskalnej. Aktualnie nie są jeszcze znane plany Ministerstwa odnośnie sposobu współfinansowania zakupu urządzenia, jednak pogłoski mówią o możliwości skorzystania z ulgi także w przypadku chęci wymiany starego urządzenia na kasę fiskalną on-line.

Jednym z założeń projektu jest wejście w życie przepisów już 1 stycznia 2018 roku. Jednak obecny projekt nie stanowi jeszcze ostatecznego kształtu rozporządzenia, a więc może on ulec modyfikacjom. W chwili obecnej prowadzone są konsultacje społeczne, które umożliwiają zgłoszenie własnych uwag czy propozycji przez każdego zainteresowanego obywatela. Ponadto, należy pamiętać, że data ta będzie stanowić dopiero początek procesu przechodzenia na nowy typ urządzeń. Obecnie funkcjonujące kasy fiskalne będą w użyciu jeszcze przez kilka kolejnych lat, ze względu na posiadany okres homologacji. Szybsza wymiana urządzenia może okazać się korzystnym rozwiązaniem, ponieważ chęć przyspieszenia wymiany kas rejestrujących może skłonić Ministerstwo do korzystniejszych warunków skorzystania z ulgi.

Pełny tekst projektu udostępniony został tutaj.

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij