Wczytuję dane...

Czynny żal

Czynny żal

Starasz się wypełnić wszelkie obowiązki związane z prowadzeniem firmy, płacisz podatki w wyznaczonych datach, składasz odpowiednie deklaracje lecz zdarzyło Ci się coś przeoczyć lub przegapić obowiązujący termin? Boisz się konsekwencji w postaci grzywny, mandatu skarbowego bądź wyroku sądowego, a może kary pozbawienia wolności? Nie martw się. Istnieje szansa na uniknięcie tych niedogodności.

Wśród najważniejszych powinności podatnika wyszczególnia się płacenie należnych podatków oraz składanie wymaganych przez urząd skarbowy deklaracji. W razie niedopełnienia wymienionych obowiązków, w tym także spóźnienia bądź błędów w rozliczeniu, przedsiębiorca może spodziewać się negatywnych następstw swoich działań. Wśród możliwych konsekwencji należy wymienić: mandat skarbowy, grzywnę lub karę sądową. W zależności od wagi popełnionych uchybień wyrok wydany przez sąd może doprowadzić nawet do pozbawienia wolności. Istnieje jednak szansa uniknięcia jakiejkolwiek kary. Aby skorzystać z takiej możliwości podatnik powinien posłużyć się instytucją czynnego żalu. Czynny żal to potoczna nazwa działania przedsiębiorcy, odwołująca się do przepisów Kodeksu karnego skarbowego:

Art. 16. § 1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Jak zapewnić sobie skuteczność złożonego wniosku?

Sam fakt złożenia czynnego żalu nie zapewnia ochrony przed karą. Wniosek nie będzie skuteczny w przypadku gdy podatnik:

  • otrzymał już wezwanie w związku z popełnionym czynem zabronionym, a przestępstwo podatkowe zostało już udokumentowane,
  • postępowanie kontrolne wobec przedsiębiorcy jest w toku,
  • nakłaniał inne osoby do popełnienia przestępstwa skarbowego.

Ponadto, uznanie czynnego żalu uzależnione jest od opłacenia załegłych należności podatkowych wraz z naliczonymi odsetkami.


Forma składanego wniosku

Powiadomienie urzędu skarbowego o możliwości popełnienia czynu zabroniego składa się w formie pisemnej. Można to zrobić osobiście bądź drogą pocztową.

W przypadku nieuznania przez urząd skarbowy czynnego żalu za skuteczny, podatnik nie posiada dróg odwoławczych względem wydanej decyzji.


Treść wniosku

Dokument wykorzystywany dla instytucji czynnego żalu nie posiada jednolitego wzoru. Przyjmuje się, że w piśmie powinny znaleźć się następujące informacje:

  • wyszczególnienie osoby, która składa dokument,
  • rodzaj popełnionego czynu zabronionego,
  • istotne okoliczności mające wpływ na działania przedsiębiorcy,
  • inne osoby, które uczestniczyły w popełnieniu przestępstwa skarbowego,
  • określenie czy działania podatnika zostały naprawione, a jeśli nie, to w jaki sposób i w jakim terminie przedsiębiorca zobowiązuje się do ich naprawienia, w tym w szczególności uiszczenia zaległych należności wobec fiskusa lub złożenia wymaganych dokumentów (np. deklaracji podatkowych).

Warto również przypomnieć organom skarbowym o incydentalnym charakterze popełniego czynu, w szczególności gdy wniosek czynnego żalu składany jest po raz pierwszy.

Dodatkowe dane dołączane do wniosku
Poza informacjami wymienionymi wcześniej, podatnik zobowiązany jest również dołączyć informacje o:

  • potwierdzeniu zapłaty - o uiszczeniu wymaganej należności skarbowej, chyba że podatnik zobowiązuje się do zapłaty należności w terminie późniejszym,
  • złożenia wymaganych dokumentów, których wcześniej podatnik nie złożył.


Termin składania wniosku
Nie ma określonego terminu, w którym podatnik zobowiązny jest przyznać się do popełnionego czynu. Jednak skuteczność czynnego żalu może być uzależniona od czasu złożenia wniosku. Ponadto, skuteczny będzie tylko taki wniosek, który został złożony przed udokumentowaniem czynu zabronionego przez urząd skarbowy.

Czynny żal, plik do pobrania

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij