Wczytuję dane...

Kasy fiskalne 2016

Najtańsze kasy fiskalne - sprawdź

Kasy fiskalne w 2016 roku będą, tak jak w roku 2015, dla większości firm, niezależnie od osiągniętego obrotu, obowiązkowym wyposażeniem. W 2016 roku w dalszym ciągu i bez zmian obowiązywać będzie rozporządzenie Ministerstwa Finansów z 4. listopada 2014 (cała treść rozporządzenia: rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 4. listopada 2014). Lista podmiotów ustawowo zobowiązanych do stosowania kas fiskalnych niezależnie od osiągniętego obrotu pozostanie bez zmian.

Zostanie utrzymany limit obrotu (20.000 zł), powyżej którego przedsiębiorca jest zobowiązany do stosowania kasy fiskalnej, oraz sposób jego proporcjonalnego obliczania. Lista usług, które są zwolnione z omawianego obowiązku pozostaje niezmienna w stosunku do roku 2015.

PRZEJDŹ NA KONIEC ARTYKUŁU I ZOBACZ:
Kasy fiskalne 2015 - 2016 - dokumenty do pobrania

Zobacz także: Kalkulator limitu obrotu, czyli od kiedy mam wdrożyć kasę fiskalną?

Firmy realizujące następujące usługi bądź dostawy muszą zaopatrzyć się w kasę fiskalną i rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży za jej pomocą:


CYTAT z rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 4. listopada 2014

 1. dostawy:
  1. gazu płynnego,
  2. części do silników (PKWiU 28.11.4),
  3. silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
  4. nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
  5. przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
  6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
  7. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
  8. silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
  9. sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
  10. sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
  11. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
  12. zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
  13. wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
  14. wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
  15. perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów
  – z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b–l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia;
 2. świadczenie usług:
  1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
  2. przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
  3. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
  4. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  5. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  6. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  7. prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
  8. doradztwa podatkowego,
  9. związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz – usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
  10. fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych – z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

  POBIERZ CAŁE: ROZPORZĄDZENIE MINISTERSTWA FINANSÓW 4.XI.2014 - dotyczące kas fiskalnych 2015-2016Rozporządzenie to język prawniczy - prostszymi słowami - jakie firmy, wcześniej nie objęte tym obowiązkiem, muszą mieć kasę fiskalną - przykłady:

 • warsztaty samochodowe (naprawiające pojazdy silnikowe t.j. samochody osobowe, samochody ciężarowe, motocykle, quady, motorowery, itp.),
 • firmy prowadzące badania i przeglądy techniczne pojazdów,
 • wulkanizatorzy oraz punkty wymiany opon,
 • fryzjerki i fryzjerzy,
 • firmy świadczące usługi kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • biura rachunkowe (biura świadczące usługi doradztwa podatkowego dla klientów detalicznych, np. rozliczających PIT),
 • firmy zajmujące się cateringiem, gastronomią,
 • firmy handlujące perfumami i wodami toaletowymi,
 • lekarze świadczący usługi opieki medycznej,
 • dentyści świadczący usługi opieki medycznej,
 • prawnicy (z wyjątkiem notariuszy).Kto nie musi mieć kasy fiskalnej?

Obecnie w dużym skrócie zwolnieni są jedynie firmy świadczące usługi cateringowe na pokładach samolotów, księża, flisacy oraz notariusze (jeśli nie świadczą ww. usług).

Rozporządzenie nie uwzględnia obrotów z czynności związanych z dostawą towarów i usług oraz nieruchomości, które wg przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji (warunkiem ma być wystawienie faktury).

Firmy założone w 2016 roku - od kiedy muszą mieć kasę fiskalną?


Przyjmując, że firma została założona w roku 2016 i nie musi rejestrować sprzedaży już od jej pierwszego wystąpienia (przykładowo taki obowiązek mają sklepy sprzedające elektronikę, artykuły objete akcyzą - alkohol, papierosy), przewidziany czas na wdrożenie kasy fiskalnej to 2 pełne, kalendarzowe miesiące od wystąpienia pierwszej sprzedaży związanej z usługą bądź dostawą wymienioną w rozporządzeniu. Przykładowo, jeśli firma została założona 20 stycznia, a pierwsza sprzedaż (np. usługa medyczna) została zrealizowana 22 stycznia to kasa fiskalna powinna być wdrożona i gotowa do rejestrowania sprzedaży od 1 kwietnia (stycznia nie liczymy, bo pierwsza sprzedaż miała miejsce 22 więc nie jest pełny miesiąc kalendarzowy; luty i marzec to wspomniane w rozporządzeniu dwa pełne, kolejne miesiące). Szukając analogii z przepisami z zeszłego roku, pierwsza sprzedaż traktowana jest jak przekroczenie limitu obrotu. Należy jednak pamiętać, że wspomniane dwa pełne miesiące są czasem przeznaczonym na dostosowanie stanowiska sprzedaży do nowych wymogów. Nic się nie stanie, jeśli punkt sprzedaży zostanie zaopatrzony w kasę fiskalną wcześniej.Kara za brak kasy fiskalnej czyli za niedostosowanie się do nowego rozporządzenia

Ministerstwo Finansów przewidziało czynnik motywujący przedsiębiorców do wdrażania kas fiskalnych w swoich firmach i są to kary jakie może na nich nałożyć. Podatnikom, którzy nie zainstalują kasy fiskalnej, grożą kary karne skarbowe (mandat lub grzywna) lub 30% sankcja w VAT. Należy także pamietać o tym, że wdrożenie kasy fiskalnej z opóźnieniem (nie w obowiązującym terminie) uniemożliwia uzyskanie zwrotu kosztów poniesionych na zakup kasy fiskalnej dlatego warto rozpatrzyć kwestię zakupu wcześniej.

Kasy fiskalne 2016 - jak uzyskać 700zł zwrotu za zakup kasy?

Jaką kasę wybrać? Krótki przegląd modeli kas fiskalnych w zalezności od branży.

Kalkulator limitu obrotu 2016

Zapoznaj się (dokumenty do pobrania):

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij