Wczytuję dane...

Mobilna kasa fiskalna, czyli kasa w terenie

Używanie jednej kasy fiskalnej zarówno do sprzedaży stacjonarnej (oraz internetowej) jak i sprzedaży na imprezach masowych.

W przypadku, w którym sprzedawca posiada jedną kasę fiskalną rejestrującą sprzedaż prowadzoną przez punkt stacjonarny i/lub sklep internetowy i okazjonalnie na imprezach masowych nie ma konieczności zaopatrzenia się w dodatkową kasę fiskalną pod warunkiem spełnienia następujących zasad, mianowicie:

  • miejscem instalacji (adres widniejący na paragonie fiskalnym) kasy fiskalnej musi być miejsce zamieszkania podatnika lub adres siedziby- wg załącznika nr 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. W przypadku, w którym sprzedawca nie spełnia tego warunku, a chce prowadzić sprzedaż obwoźną, powinien zmienić miejsce prowadzenia sprzedaży (instalacji kasy fiskalnej) na adres siedziby firmy bądź na adres miejsca zamieszkania. Zmiana adresu sprzedaży związana jest ze zgłoszeniem tego faktu (w terminie do 7 dni od zmiany adresu) do właściwego naczelnika urzędu skarbowego składając zgłoszenie aktualizacyjne danych zwiazanych z kasą fiskalną oraz wprowadzeniem odpowiedniego adresu w nagłówku paragonu w kasie fiskalnej wraz z wpisem do książki serwisowej (uwaga, książka serwisowa wypełniana jest tylko i wyłącznie przez serwis własciwy dla kasy fiskalnej)
  • kasa fiskalna powinna byc kasą przenośną, ze względu na wygodę jej użytkowania (mała, lekka kasa fiskalna z wydajnym akumulatorem).
  • podczas sprzedaży obwoźnej należy zapewnić prawidłowe funkcjonowanie kasy fiskalnej - o ile przy sprzedaży stacjonarnej mamy mozliwość podpięcia kasy do prądu, siegnięcia po rolkę papieru gdy ta w kasie się skończy, to podczas sprzedaży obwoźnej należy o to zadbać wcześniej - zgodnie z obowiązującym prawem nie można prowadzić sprzedaży poza kasą fiskalną - kasa powinna być sprawna, posiadać nr ewidencyjny na trwale naniesiony w widocznym miejscu, powinna spełniać wymogi Ministerstwa Finansów (czyli mieć ważne homologację i przegląd techniczny)
  • podczas prowadzenia sprzedaży obwoźnej nie można prowadzić sprzedaży w siedzibie firmy (w miejscu zamieszkania) - inaczej mówiąc sprzedaż może być prowadzona tylko i wyłącznie przy użyciu kasy fiskalnej (jeśli nie ma jej w siedzibie firmy, nie wolno tam prowadzić sprzedaży detalicznej (dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych).
  • kasa fiskalna powinna byc zabezpieczona (wg zaleceń producenta) przed wpływem czynników zewnetrznych (deszcz, mróz, wilgoć, zapylenie, wysokie temperatury, nasłonecznienie, itp.) - dobrym pomysłem jest zastosowanie odpowiednich pokrowców dla przenośnych (mobilnych) kas fiskalnych lub osłonek na klawiaturę.
  • nie wolno kasy wypożyczać - ze względu na przypisanie kasy do numeru NIP podatnika oraz zarejestrowanie kasy pod jej nr ewidencyjnym sprzedaż może być prowadzona jedynie w związku z działalnością przedsiębiorcy, do której jest ona przypisana

W sytuacji, w której kasa fiskalna przestała działać (np. rozładował się akumulator, uległa awarii, skończył się papier do drukowania paragonów) należy ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy rezerwowej bądź zaprzestać prowadzenia sprzedaży do czasu usunięcia awarii.

Zapraszamy do zapoznania się z kasami fiskalnymi z działu Małe kasy fiskalne oraz do kontaktu z nami (telefon stacjonarny: 32 442 0 777).

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij