Poprawiony: czwartek, 12 grudnia 2013 10:02
Odwiedzono: 10205 razy

Kalkulator limitu obrotu - 2013, 2014

 

Poniżej znajdą Państwo specjalnie przygotowany "Kalkulator Limitu" - wywietla on kwotę, po przekroczeniu której sprzedawca zobligowany jest do używania kasy fiskalnej do rejestrowania sprzedaży.

Proszę wybrać dzień, w którym rozpoczęli Państwo sprzedaż detaliczną (czyli na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Po kliknięciu przycisku "OK" w okienku pojawi się kwota obowiązującego limitu.

Limit wyliczany jest proporcjonalnie - od pierwszej sprzedaży detalicznej do końca roku. Limit obrotu na cały rok wynosi 20.000zł.

Proszę także wybrać dzień, w którym nastąpiło przekroczenie limitu. Zostanie wyświetlony dzień, w którym należy rozpocząć sprzedaż z użyciem kasy fiskalnej. Należy pamiętać, że kupno kasy fiskalnej oraz przygotowanie jej do użytku, a także złożenie wniosku o zwrot poniesionych kosztów trwa co najmniej jeden dzień. Proszę przed kupnem kasy fiskalnej wziąć to pod uwagę.


 

Powyższe wartości zostają wyliczone co do dnia (wg wytycznych Ministerstwa Finansów oraz informacji z Krajowej Informacji Podatnika). Konieczność rozpoczęcia używania kasy fiskalnej przypada po pełnych dwóch miesiącach następujących po miesiącu, w którym przekroczono limit. Przykładowo, limit przekroczono 12 maja. Kolejne dwa miesiące to czerwiec, lipiec. Obowiązek używania kasy fiskalnej rozpoczyna się od 1 sierpnia.

Można więc określić limity miesięczne, po przekroczeniu których, należy rozpocząć ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej.

Limity (przypadające na koniec miesiąca w którym rozpoczęto sprzedaż detaliczną) - kwoty pozwolą na orientacyjne określenie limitów w zestawieniu miesięcznym:

 • 31 styczeń: 18.354,65 zł
 • 28 luty: 16.820,53 zł
 • 31 marzec: 15.122,04 zł
 • 30 kwiecień: 13.478,34 zł
 • 31 maj: 11.779,85 zł
 • 30 czerwiec: 10.136,15 zł
 • 31 lipiec: 8.437,66 zł 
 • 31 sierpień: 6.739,17 zł 
 • 30 wrzesień: 5.095,47 zł
 • 31 październik: 3.396,98 zł
 • 30 listopad: 1.753,28 zł
 • 31 grudzień: 54,79 zł

Zobacz także:
Kasy fiskalne w 2013 roku
Nowoczesne kasy fiskalne
Kasy fiskalne - jak wybrać?   

 
Odwiedzono: 10205 razy

       ... jest pusty


Wróć do góry
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij