Kto musi posiadać kasę fiskalną?
Poprawiony: środa, 14 stycznia 2015 12:46
Odwiedzono: 20568 razy

 

UWAGA! Artykuł dotyczy przepisów z 2011 roku - aby zobaczyć aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące kas fiskalnych zapraszamy do zapoznania się z artykułem: Kasy fiskalne w 2015 / 2016 roku

 

Co prawda zasada obliczania obowiązującego limitu nie zmieniła się, ale znacząco została uszczuplona lista podmiotów, które mogą korzystać ze zwolnienia. Jeśli jednak najnowsze zmiany (2015) Cię nie obowiązują to może zainteresuję Cię kalkulator limitu na obecny rok 2015? Jeśli tak, zapraszamy: limit obrotu 2015 - kalkulator.

 

 


 

Jeśli jesteś podatnikiem VAT musisz prowadzić ewidencję sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej (rejestrującej):

 • na rzecz osób fizycznych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej,

 • na rzecz osób fizycznych - przedsiębiorców dokonujących zakupów prywatnie (nie na rzecz swojego przedsiębiorstwa),

 • na rzecz rolników ryczałtowych (zakup dla gospodarstwa i prywatne).

Również, gdy ww. osoba żąda wystawienia faktury (prywatnie na imię i nazwisko, a nie na przedsiębiorstwo) obowiązkiem jest ewidencja takiej sprzedaży. Należy wówczas zszyć paragon z kasy fiskalnej z kopią faktury. Taki dokument pozostaje u sprzedawcy. Obowiązek stosowania kasy fiskalnej spoczywa na sprzedawcy także w sytuacji, gdy wystawia on faktury VAT na każdą przeprowadzoną tranzakcję.

Wysokość obrotu to podstawowe kryterium zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Zasadą jest, że urządzeń fiskalnych nie muszą instalować firmy, których sprzedaż detaliczna nie przekracza 40.000zł rocznie. U podatników VAT chodzi o sprzedaż netto (bez VAT). Zwolnienie to traci moc po upływie 2 miesięcy (licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzedaż przekroczyła ten limit).

Niższy limit obowiązuje nowe firmy. W pierwszym roku prowadzenia działalności wynosi on 20.000 zł, a zwolnienie obowiązuje tylko do dnia przekroczenia tej kwoty.


kasa fiskalna obowiazek

 

Przedsiębiorcy działający w niektórych branżach, bez względu na wysokość obrotów, są zwolnieni z obowiązku posiadania kas. Firmy, w których ponad 70 procent przychodów pochodzi np. z działalności: kurierskiej, ochroniarskiej i detektywistycznej lub sprzątania obiektów, nie muszą instalować urządzeń fiskalnych. Wskaźnik ten oblicza się na podstawie obrotów ze sprzedaży detalicznej (czyli tej, która co do zasady podlega ujęciu w kasie) w roku poprzednim.

Jednakże od 1 stycznia 2011 roku weszło w życie rozporządzenie, które mówi, że oprócz usług prawnych i medycznych, ewidencjonowaniu przez kasy będą podlegać m.in. usługi księgowe, rachunkowe itp. Rejestracji obrotu będzie podlegać też sprzedaż biletów na różne imprezy widowiskowe, np. wydarzenia kulturalne, mecze, bilety do cyrku oraz usługi tłumaczenia, rekrutacji pracowników, detektywistyczne, pogrzebowe. Kasy będzie musiała zainstalować także większość podatników rozliczających się na zasadzie karty podatkowej, którzy obecnie nie mają takiego obowiązku (zatrudniający do jednej osoby), m.in.: bednarze, krawcy, hafciarki i kołodzieje.

Powyższe grupy podatników, dla których przewidziano kasy fiskalne będą mogły korzystać z obowiązującego obecnie zwolnienia do końca kwietnia 2011 r. czyli obowiązek posiadania kasy fiskalnej fizycznie wejdzie w życie 1 maja 2011.

Kasy nie muszą także posiadać niektórzy podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej o ile nie zatrudniają pracowników (z wyjątkiem małżonka).

Także firmy sprzedające towary w systemie wysyłkowym (przesyłkami kurierskimi lub pocztą), za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem banku lub poczty na rachunek bankowy podatnika, nie mają obowiązku stosowania urządzeń fiskalnych. Z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję powinno jednak wynikać, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła. Ponadto powinny one pozwalać na ustalenie danych (w tym adresu) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, którym wysłano towary. Paragonów nie muszą także drukować automaty do sprzedaży towarów.

 

Aktualna lista podmiotów zwolnionych z obowiązku posiadania kasy fiskalnej:

 • magazynowania i przechowywania towarów ? wyłącznie dozór mienia i przechowywanie (których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą)

 • usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • rzeczoznawstwa objęte również grupowaniem PKWiU usługi architektoniczne i inżynierskie ? których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą

 • rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu ? których świadczenie przez podatnika (w całym zakresie) dokumentowane jest fakturą

 • detektywistyczne i ochroniarskie ? których świadczenie przez podatnika (w całym zakresie) dokumentowane jest fakturą 

 • sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych

 • komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane ? m. in. usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, usługi świadczone przez agencje inkasa (których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą)

 • w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej

 • świadczone przez schroniska dla zwierząt

 • związane z rekreacją, kulturą i sportem - które dotychczas nie były jeszcze objęte obowiązkiem stosowania kas

 • pogrzebowe i pokrewne

 • usługi świadczone w gospodarstwach domowych

 • przechowalni bagażu na dworcach kolejowych ? wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność

 • przechowalni bagażu na dworcach autobusowych ? wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność


Kiedy trzeba kupić kasę fiskalną


Kasę fiskalną muszą m.in. mieć:

 • prowadzący działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego,

 • taksówkarze,

 • sklepy z częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (o określonym PKWiU: 34.10.1, 34.2, 34.3),

 • sklepy ze sprzętem radiowym, telewizyjnym i telekomunikacyjnym, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (ex PKWiU 32),

 • firmy handlujące sprzętem fotograficznym, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (ex PKWiU 33.40.3),

 • sprzedawcy nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci.

Tagi: od kiedy kasa fiskalna, kto musi posiadac kasę fiskalną, kiedy kasa fiskalna, kasa fiskalna od kiedy, kasy fiskalne obowiązek, kasy fiskalne, kasa fiskalna

 
Odwiedzono: 20568 razy

       ... jest pusty


Wróć do góry
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij