Kasy fiskalne w 2013 roku
Poprawiony: wtorek, 26 maja 2015 08:55
Odwiedzono: 23226 razy

 

UWAGA! Artykuł dotyczy przepisów z 2013 roku - aby zobaczyć aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące kas fiskalnych zapraszamy do zapoznania się z artykułem: Kasy fiskalne w 2015 / 2016 roku

 

Co prawda zasada obliczania obowiązującego limitu nie zmieniła się, ale znacząco została uszczuplona lista podmiotów, które mogą korzystać ze zwolnienia. Jeśli jednak najnowsze zmiany (2015) Cię nie obowiązują to może zainteresuję Cię kalkulator limitu na obecny rok 2015? Jeśli tak, zapraszamy: limit obrotu 2015 - kalkulator.


Kto musi posiadać kasę fiskalną?

 

Zobacz także:
Kasy fiskalne w 2015 r.
Z życia wzięte - raporty

 

Obowiązkiem każdego podmiotu prowadzącego sprzedaż dla klientów detalicznych (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym) jest rejestrowanie każdej sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Wspomniany obowiązek, w ogólnym znaczeniu, wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. Szczegółowe zasady są precyzowane kolejnymi rozporządzeniami Ministra Finansów. Przepisy dotyczą m.in. obowiązku fiskalizacji, wyjątków, podmiotów zwolnionych z obowiązku stosowania kas fiskalnych, wymogów technicznych urządzeń fiskalnych, itp.

Najnowsze rozporządzenie, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013, rozciąga obowiązek stosowania kas fiskalnych na szereg podmiotów oraz określa limit obrotu rocznego i zasady jego obliczania. Mimo, że rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia, firmy objęte są obowiązkiem stosowania kasy fiskalnej od 1 marca (jeśli przekroczyły obrót 20.000 zł w 2012 roku). Ministerstwo tłumaczy to okresem przejściowym danym przedsiębiorcom, aby mogli przygotować się do nowych zasad.

 

Przedsiębiorstwa dotychczas zwolnione, a od 1 marca objęte obowiązkiem stosowania kas fiskalnych, prowadzące usługi:

  • w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0);
  • szkół tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0);
  • świadczone przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

 

Kto jest zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

 

Podstawowym kryterium zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej jest wysokość obrotu:

  • obrót do 20.000 zł - podatnicy prowadzący sprzedaż detaliczną (na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych), których obrót nie przekroczył 20.000 zł. W przypadku gdy limit 20.000 zł został przekroczony w 2012 roku obowiązek stosowania kasy fiskalnej rozpoczyna się od 1 marca 2013.
  • przedsiębiorcy, którzy rozpoczeli działalność w 2013 lub 2014 roku są zwolnieni z ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej również do wysokości obrotu 20.000 zł. Limit jednak jest określany proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności. Przykładowo dla firmy, która rozpoczęła sprzedaż detaliczną w połowie roku (1 lipca 2013) limit zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej w 2013 roku będzie wynosił połowę ustalonego limitu - czyli 10.000 zł.

 

Obowiązek stosowania kas fiskalnych 2013

 

Obowiązek stosowania kas fiskalnych dla nowych firm


Poradnik 2013, czyli co podatnik wiedzieć powinien

  • Od 1 stycznia 2013 ujednolicono limit obrotu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego, jest to 20.000 zł zarówno dla podatników rozpoczynających jak i prowadzących już działalność gospodarczą.
  • Termin rozpoczęcia ewidencjonowania - jak wynika z § 5 nowego rozporządzenia, utrzymano zasadę, że podatnik traci prawo do zwolnienia z ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczył obowiązujący limit obrotów w kwocie 20.000 zł. Dotyczy to zarówno podatników kontynuujących, jak i rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego. Podatnicy, którzy przekroczyli limit 20.000 zł obrotu w 2012 r. powinni rozpocząć ewidencjonowanie obrotu na kasach nie później niż 1 marca 2013 r.
  • Podatnicy kontynuujący w 2012 r. działalność na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, którzy w 2012 r. przekroczyli obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości 20.000 zł, choć zgodnie z obowiązującym do 31.12.2012 rozporządzeniem nie byliby zobowiązani do ewidencjonowania obrotu w 2013 r., są zobligowani do rozpoczęcia ewidencjonowania tej sprzedaży od 1 marca 2013 r.
  • Zmiany w prawie podatkowym na rok 2013 przywracają obowiązek przechowywania kopii paragonów przez okres pięciu lat, a nie przez okres dwóch lat jak w przypadku paragonów wystawionych od 22 lipca 2011 do końca 2012 r. To bardzo istotny argument przemawiającym za wyborem urządzenia fiskalnego z elektroniczną kopią.
  • Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zakłada rozszerzenie katalogu podatników, którzy w roku 2013 będą musieli ewidencjonować wszystkie obroty na kasach fiskalnych.

Niniejsza interpretacja nie stanowi bezwzględnie wiążącej wykładni prawnej.


Pliki do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 (29.11.2012)
Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania


Zobacz także:

Kasy fiskalne 2015 r.
Kalkulator limitu

Kasy fiskalne - nowe przepisy

 


 
Odwiedzono: 23226 razy

       ... jest pusty


Wróć do góry
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij